Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
550
Enkel legeattest
160
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)
Etter kostnad
Omfattende legeerklæringer
Etter medgått tid. Følger salærtakst, fra 01.01.20 1060,- per time

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening