Ansatte

Bli bedre kjent med de ansatte ved Kalvskinnet legesenter. Her kan du også gi tilbakemelding til din fastlege og besvare spørreskjema om legekontoret.

Finn Høivik

Spesialist i allmennmedisin og barnelege.

Daglig leder. Har vikar i 90% per 2023

Hanna Helgetun Krogh

Spesialist i allmennmedisin

Tom Andreas Ekle

Allmennlege i spesialisering

Ingebjørg Hermstad-Pedersen

Spesialist i allmennmedisin

Linn Mari Telneset

Allmennlege i spesialisering.

Overtok praksis etter Harald Sundby fra 01.03.23

Synnøve Seim Ekle

Allmennlege i spesialisering. 

Fungerer som vikar for flere av legene på senteret. Har ansvar for pasientene som tidligere har gått hos Birgitte Borelly.

Gunn Kristin A. Staverløkk

Allmennlege i spesialisering.

Vikar for Finn Høivik fra høst -23

Janniken Lysholm

Helsesekretær

Trine Eilertsen

Helsesekretær

Unni Nittemark

Helsesekretær

Bente Moe

Helsesekretær

Kathrine Borg

Helsesekretær


Marte Sofie Ronæss

Helsesekretær

Kalvskinnet legesenter