Nyheter

Legekontoret

Fraværsattest videregående skole

- Hvis du kun har behov for legeattest for fravær pga sykdom kan vi ikke prioritere legetime. Send en e-konsultasjon med beskrivelse av sykdomsforløpet og hva du trenger. Vi svarer så fort som mulig, men du må påregne en ukes svartid.

- Hvis du er syk og trenger legevurdering - ring eller bruk "kontakt legekontoret" for hastetime.