Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Vi tilbyr influensavaksine og koronavaksine høsten 2023

Det er nå klart for høstens influensavaksinering. Nytt for året er at det også er mulig å sette koronavaksine hos oss samme dag.

Vaksineringen starter i uke 42

Influensavaksinering koster 350kr
Koronavaksinering er gratis

Du kan ta kontakt med våre sekretærer for time. Send en elektronisk melding eller ring.
Det er også åpnet for å sette opp timer elektronisk ved å gå inn på vår hjemmeside eller på helsenorge.no

Her finner du info om vaksinene:
https://www.fhi.no/va/influensavaksine/influensavaksine
https://www.fhi.no/ss/korona/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
  • Barn og voksne med:kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), diabetes type 1 og 2 leversvikt eller nyresvikt kronisk nevrologisk sykdom eller skade nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) svært alvorlig fedme (KMI over 40) annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til: